TIP

48 modulů komplexního systému, který pro Vás neustále rozvíjíme !

více informací

Vodárenství

Stáhnout PDF

Fakturace vodné stočné

FModul FVS řeší komplexní problematiku zpracování vody a odpadů, od evidence odběrných míst a vodoměrů, přes provádění odečtů až po výslednou fakturaci, provádění záloh a automatické promítnutí celé problematiky do celkového informačního systému. Samozřejmostí je komplexní zpracování kalkulací dle metodiky MZe a MŽP.

Fakturace vodné a stočné
- evidence odběrů běžných s vodoměrem, podružných (odečítacích), paušálních a srážkové vody
- racionální hromadné pořízení dle nastavených šablon, jednotlivá mimořádná fakturace
- jednoduché opravy, kontrola překlepů (výrazných odchylek nebo mínusové spotřeby)
- automatické rozdělení spotřeby dle datumu platnosti ceny i hodnoty % DPH
- možnost individuálních cen až dle odběrů, slevy v % nebo v absolutní hodnotě (m3)
- dvousložková cena (paušál i spotřeba na jednom odběru), dělená spotřeba
- statistické podklady dle klasifikace (domácnosti, zemědělství, průmysl, ostatní)
- sledování důvodu nefakturace v měsíci fakturace (ukončení)
- aktualizace adresáře partnerů v rámci pořízení i oprav dat
- hromadné vystavení daňových záloh a jejich odečtů na fakturách
- grafická forma výstupu faktur s kompletní informací pro odběratele (včetně plat. kalendáře záloh)
- široká škála přehledových a rozborových sestav (včetně porovnání období, statistických informací,…)
- interaktivní zúčtování faktur a daňových záloh v účetním modulu
- aktuální pohledávky a závazky, hromadné vystavení upomínek (filtrování i dle obcí)
- výstupy pro SIPO, elektronické zpracování složenek od pošty

Karta odběru
- prohlížení i tisk, široké možnosti vyhledávání dat
- aktualizace kdykoli v průběhu fa cyklu (se záznamem změn)
- součástí karty v tisku i prohlížení je historie odečtů a faktur
- historie dat (zachovaná i v případě přečíslování odběru i obce)

Evidence vodoměrů
- karta vodoměru v přehledech i tisku (výrobní číslo, cejch, umístění, typ, datum výměny, plomba …. )

Evidence odběratelů a smluv
- evidence odběratelů je samostatným modulem systému IMES. Díky tomu je umožněno použití veškerých zpracování a
  sestav fakturace a salda
- ke každému odběrateli jsou přiřazeny parametry placení záloh, parametry fakturace, odběrní místa
- k odběrateli je také navázána evidence smluv. Smlouvy se tvoří automaticky z uložených šablon a doplněním maker
  z karty odběru a odběratele, případně napojením na uživatelskou smlouvu ve wordu

Kalkulace
Kalkulace vodné stočné IMES řeší komplexní problematiku výpočtu ceny dodávky vody a zpracování odpadů. Využívají přitom širokých možností členění na vnitropodniková kalkulační hlediska a možnosti jejich libovolného uživatelského seskupení k přesnému namodelování struktury distribuční sítě vody i odpadu. V IMESu jsou v současné době podporovány 2 základní metodiky výpočtu ceny, tzn.buď zpracování v rámci uživatelského členění skupin výkonů pro jednotlivé lokality nebo poměrným rozpočtením distribučním nákladů celé sítě na základě předem definovaného klíče (nejčastěji spotřebované m3). Zpracování využívá synergického efektu komplexního informačního systému IMES, tzn. automaticky do kalkulací vstupují nejen účetní data, ale rovněž podklady ze subsystému FVS, majetku a plánované ukazatele z libovolného plánovacího nástroje. Výstupy jsou poskytovány v souladu s metodikou Mze a MŽP.

Výhody zpracování
- přehlednost, průkaznost a přesnost výpočtu
- minimální náročnost pro obsluhu
- velká úspora času oproti tradičnímu zpracování
- otevřené řešení pro případné následné změny
- možnost dynamické modelace distribuční cesty dle potřeb zadavatele a operativní přidávání dalších kalkulací
  bez nutnosti zásahů autora systému
- další systémová podpora autorů systému v průběhu využívání systému
- přímá součást stávajícího ekonomického systému a návaznost na stávající vnitropodniková hlediska

Plánování kalkulací
Nedílnou součástí zpracování je rovněž podpora plánování. Pro tyto potřeby využíváme možností tabulkového procesoru MS Excel, ve kterém si uživatel modeluje předpokládaný vývoj ceny vody i odpadu po jednotlivých kalkulačních položkách samostatně pro každou zpracovávanou lokalitu. Výsledný plán je možno kdykoliv (i opakovaně) přenést do prostředí IS IMES a zde celou kalkulaci zkompletovat.
 


Chcete dostávat nejnovější informace z IMES ?
Jednoduše se přihlašte k odběru zadáním Vaší e-mailové adresy a odesláním.
Načítám, prosím vydržte...