TIP

Elektronická evidence tržeb a dotyková pokladní kasa?

více informací

Technické požadavky

Technický a předimplementační au

Jedná se o systém KLIENT-SERVER, tzn. většina obchodní logiky je zpracovávána na úrovni databázového serveru, z čehož vyplývá požadavek na jeho vybavení. Naopak klient data zobrazuje, umožňuje jejich editaci a realizuje výstupy, tzn. je kladen požadavek spíše na přítomnost nástrojů a zařízení, kde požadujeme data publikovat (MS-Office, Internet, tiskárny…). Často opomíjeným, ale rozhodně důležitým faktorem je propustnost sítě. Následující tabulka popisuje doporučené vybavení jednotlivých stanic pro Vámi požadovaný rozsah zpracování (1):

 

 

SERVER

KLIENT

HW

A: INTEL Core 2 Duo E6300, 2*36 GB HDD, 2 GB       RAM, síťová karta 1Gbit/100Mbit,  CD-ROM,   zálohovací zařízení, záložní zdroj; server by    měl by být vyhrazený - servery do 5 přístupů

B:  INTEL Core 2 Duo E6700, 2*120 GB HDD v RAIDovém poli + 1*160 GB HDD pro zálohování, 8 GB RAM, síťová karta 1Gbit/100Mbit,  CD-ROM, zálohovací zařízení, záložní zdroj; server by měl by být vyhrazený – pro servery nad 5 přístupů 

A:  Celeron 1,4 GHz, 512 MB RAM, 5 GB HDD, síťová karta 100 MBit, 17’ monitor, rozlišení 1024*768 bodů pro běžné stanice

B:  Intel Pentium 2,4 GHhz, 2 GB RAM, 5 GB HDD, síťová karta 100 MBit, 17’ monitor, rozlišení 1024*768 bodů pro stanice s intenzivním pořízením

SW

SBS 2000, popř. SBS 2003 Premium pro příslušný počet uživatelů nebo

Win2003 Professional + MSSQL Server 2008 a vyšší (2) pro příslušný počet uživatelů, popř. SQL 2008 Express a vyšší

Win2000 a vyšší, InternetExplorer 6.0+ (2)

Microsoft Office (3)

 

Tiskárny

Jakékoliv tiskárny pracující v prostředí Windows

Síť

Síť pracující pod protokolem TCP/IP, 100 Mbit, přepínače switch

Další podmínky

Pro potřeby reinstalací vyžadujeme na SQL serveru právo na obnovu, zálohování a správu 2 přesně specifikovaných databází. Pokud není tato  podmínka splnitelná, je zapotřebí systém provozovat na vyhrazeném serveru, začleněném do podnikové sítě a komunikujícím s klienty prostřednictvím protokolu TCP/IP. Na klientech by měli být instalovány MDAC komponenty 2.7, v opačném případě je na klienty instalujeme pod administrátorským účtem.

 

 

 (1)          Vzhledem k tomu, že tento přehled není založen na konkrétní znalosti Vaší sítě, může  se konečná konfigurace měnit v závislosti na již používaných zařízeních, např. v oblasti klientských stanic, sítě, využití tiskáren pro potřeby sdílení,…

 (2)          Doporučený operační systém nebo SW nutný ke správné funkčnosti IS IMES.

 (3)          Doporučený SW zvyšující užitnou hodnotu celého systému 

Chcete dostávat nejnovější informace z IMES ?
Jednoduše se přihlašte k odběru zadáním Vaší e-mailové adresy a odesláním.
Načítám, prosím vydržte...