TIP

Podívejte se co je u nás nového!

více informací

AGRO JESENICE u Prahy, a.s.

Hlavními úkoly implementace nového informačního sytému bylo zajištění kompletního převodu stávajícího informačního systému ProfES do nového moderního prostředí IMES. Tento převod představoval v první fázi zajištění kompletních převodů dat a centralizaci zpracování veškerých ekonomických a provozních agend společnosti (vč. propojení všech decentralizovaných středisek a mrazírny Vestec). Po realizaci této úvodní fáze došlo k postupné implementaci dalších agend, konkrétně mezd a personálního systému s důrazem na vnitropodnikové členění zpracovávaných činností (stroje, výkony, zakázky), dále pak implementaci dopravy a strojů s ohledem na externí a vnitropodnikovou fakturaci a přípravě komunikačního rozhraní s obchodními řetězci. Celá tato fáze byla završena přípravou specifických rozborů a kalkulací pro potřeby řízení všech vnitropodnikových útvarů i celého podniku.

Realizace celého procesu probíhala dle schváleného harmonogramu i rozpočtu postupně po jednotlivých agendách za plného provozu a bez omezení provozu objednatele.
 
Po předání do rutinního užívání systému je zajišťována účinná podpora zpracování vzdáleným přístupem, případně dle potřeby přímo v sídle společnosti. Nové verze systému jsou distribuovány na základě legislativních změn přibližně 2*ročně, dílčí aktualizace probíhají zcela automaticky bez zásahu objednatele.
 
Ing. Karel Nagy, ekonom společnosti
AGRO Jesenice u Prahy a.s.
Chcete dostávat nejnovější informace z IMES ?
Jednoduše se přihlašte k odběru zadáním Vaší e-mailové adresy a odesláním.
Načítám, prosím vydržte...