TIP

Elektronická evidence tržeb a dotyková pokladní kasa?

více informací

Výzkumný ústav Si.Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví

   Zakázka – dodávka a implementace informačního systému IMES

 
Termín realizace:   30.11.2010 - 30.6.2011
Počet aktivních uživatelů: 12
Použitá databázová platforma: SQL Server 2008 R2
Počet pracovních poměrů: 300
Rozsah zpracovávaného majetku: cca 7.000 inventárních čísel vč.operativní evidence
 
 
Základními úkoly byly migrace ze stávajícího informačního systému do nového grafického prostředí, zajištění kompletních převodů dat, centralizace zpracování veškerých ekonomických a provozních informací společnosti a příprava nadstavbového rozborového modulu zohledňujícího specifika typu naší instituce.
Celá realizace zakázky probíhala u všech 3 zúčastněných stran dle schváleného harmonogramu i rozpočtu. IMES byl v naší instituci zaveden postupně po jednotlivých agendách, za plného provozu a bez omezení běžného provozu. 
Po předání do rutinního užívání systému je zajišťována účinná podpora zpracování vzdáleným přístupem, případně dle potřeby přímo v sídle naší  instituce. Nové verze systému jsou distribuovány na základě legislativních změn přibližně 2*ročně, dílčí aktualizace probíhají zcela automaticky bez zásahu objednatele.
 
V Průhonicích dne: 4.10.2013
 
Chcete dostávat nejnovější informace z IMES ?
Jednoduše se přihlašte k odběru zadáním Vaší e-mailové adresy a odesláním.
Načítám, prosím vydržte...