ERP IMES

Podnikový informační systém IMES je moderní systém typu klient-server postavený na databázovém serveru Microsoft SQL Server. Informační systém IMES pokrývá potřeby firem všech velikostí a obsahuje specializovaná oborová řešení pro oblasti stavebnictví, dopravy, zemědělství, vodárenství a obchodu. Nabízí bohatou nabídku modulů, možnost libovolných zakázkových úprav a dokonalou přizpůsobivost systému všem firemním procesům.

  Modulárnost systému

  IS IMES je komplexní informační systém, v současné době se skládá z cca 50 modulů, které dále rozvíjíme a doplňujeme. Konkrétní implementace u cílového zákazníka umožňuje využití pouze těch modulů, které pokryjí aktuální zákazníkovy požadavky s možností postupného rozšířeného využívání v návaznosti na koncepci rozvoje IS.

  Reference

  Informační systém IMES v současné době aktivně využívá přes 400 společností různé velikosti i zaměření. Není možné všechny na tomto místě jmenovat, každému však věnujeme stejnou maximální pozornost a individuální služby.

  Vyzkoušejte prezentaci

  Zajímají vás detaily našeho informačního systému? Potřebujete odpovědi na zvídavé otázky? Napište nám e-mail a dohodněte si prezentaci systému právě pro Vás.

  A cena?

  Cena systému se řídí rozsahem využití skupin modulů a počtem stanic. Základní kombinace jsou uvedeny ve firemním ceníku. Pro ostatní kombinace Vám rádi připravíme individuální kalkulaci podle skutečně využívaného rozsahu systému.

  Vlastnosti systému

  Komplexní informační systém.

  V současné době se skládá ze 48 modulů, které dále rozvíjíme a doplňujeme o další řešení.

  Otevřený systém z hlediska implementace uživatelských požadavků i z hlediska integrace nástrojů třetích stran.

  Racionální pořízení dat a možnost jedinečného zadání informace.

  Jednoduché opravy – v rámci pořízení, následně po uložení dokladu i v dalších obdobích.

  Aktuální výstupní informace v každém okamžiku, včetně saldokonta a aktuálních stavů skladu.

  Přístupnost dat minulých období (v celém rozsahu).

  Široké možnosti individualizace systému (šablony pořízení, číselníků, formulářů, prohlížečů, tisků atd..).

  Automatické vazby mezi doklady a objekty (z faktury vystavené – saldo, převodní příkaz, BV, pokladní doklad, kompenzace, objednávka, dodací list ….).

  Elektronická komunikace se státní správou, elektronické bankovnictví, elektronická pošta,…

  Jednotný systém nastavení, pořízení a navazujícího zpracování informací napříč celým systémem.

  Bezpečný a efektivní přístup k systému řídí kombinace uživatelských práv na úrovni serveru s uživatelskými právy k modulům, tabulkám, osobám, událostem a číselným řadám dokladů.

  Integrace se standardními klientskými aplikacemi (Excel, Word, OpenOffice, E-mail, Internetový prohlížeč,…).

  Pohled na data formou inteligentních prohlížečů.

  Vzdálená správa systému.

  Integrované rozbory a analýzy jako hlavní analytický nástroj systému.

  Podpora mobilních zařízení (čtečky čárových kódů, mobilní a docházkové terminály,…).

  Bezpečné uložení dat, automatické zálohování.

  Propracovaný systém evidence vnitropodnikového členění informací ( střediska, kalkulační činnosti, zakázky, stroje, provozy, osoby, pozemky, regiony,…) a jejich důsledné uplatňování ve všech využívaných agendách.

  Robustnost a bezproblémové nasazení i v prostředí velkých společností (IMES v dnešní době bez problémů pracuje v sítích s desítkami připojených stanic).

  Podpora internetového obchodu (v informačním systému probíhá kompletní správa produktů, cenotvorby, objednávek i partnerů/zákazníků).

  Galerie

  Kontaktujte nás!

  Sídlo:
  SOFTWARE OK Příbram, s.r.o.
  tř. Kpt. Olesinského 43
  261 01 Příbram II

  Telefon:
  318 621 257
  725 985 333

  Email:
  obchod@softok.cz
  hotline@softok.cz

  Přejít na IMES.cz