TIP

Podívejte se co je u nás nového!

více informací

Vapas a.s.

IMES na cestách

Firma VAPAS, a.s. je dopravní společnost se širokým spektrem služeb. Firma má několik středisek po České republice. Vozový park společnosti VAPAS tvoří v současné době zhruba 130 nákladních automobilů. Všechna vozidla jsou vybavena GPS sledováním. 
 
 
Situace
Jelikož možnosti předchozího systému byly už značně omezené, rozhodla se společnost VAPAS k přechodu na informační systém IMES. 
 

Cíle řešení

Centralizovat zpracování včetně vzdáleného připojení všech středisek
Zefektivnit reporting výsledků hospodaření firmy
Zajistit elektronickou komunikaci s partnery  (objednávky, smlouvy,…..)
Snížit náklady na lidské zdroje
Eliminovat duplicitní zpracování a optimalizovat prvotní zadávání dat
Sledovat a vyhodnocovat používaná vozidla pomocí systému GPS
Získat permanentní a okamžitou kontrolu nad hospodařením všech středisek
Vytvořit platformu pro další individuální programová řešení 
 

Implementace systému

Na základě odsouhlasené analýzy implementace došlo k zahájení ostrého zpracování klíčových modulů. Zároveň proběhlo připojení všech středisek. Průběžně se připravovaly další moduly dle požadavků zákazníka. Konkrétně se jedná o reportingový systém vytíženosti a rentability jednotlivých vozidel. Dále Cash-Flow, evidence vozidel, evidence řidičova materiálu, hodnocení obchodních případů, evidence a hodnocení pojistných událostí, evidence pohledávek a závazků se zaměřením na dopravní problematiku, spotřebu PHM. 
V další fázi došlo k implementaci mezd a osobní evidence. Mzdy se automaticky generují z vyfakturovaných hodnot řidičů, docházky a rozborů. V rámci rozvoje systému přistoupila společnost k řešení evidence “Smluv na přepravu“ s následným rozesíláním zákazníkům elektronickou formou. Také se evidují požadavky a vyřízení oprav na dodavatelské firmy. U vystavování faktur došlo k mnohem širšímu využití procentuálních i hodnotových slev a přirážek. 
 

Komunikace s okolím

V modulu zásoby bylo zprovozněno interaktivní přenášení výdejek za PHM ze systému winmiss, který je provozován na vlastní čerpací stanici,  a následného generování faktur vystavených.
Rovněž došlo k datovému napojení  faktoringu  dle požadavků faktoringové firmy (vystavování a příjem faktur).
Pro dopravní firmu je důležité napojení Imesu na logistický systém Logenius (sledování vozidel pomocí GPS). Ve mzdách se importují přímo z dopravního systému veškeré úkolové mzdy, příplatky za přesčas a práci v noci.  V knize faktur vystavené faktury za dopravu. Dále faktury za mýto a PHM s interaktivním  zápisem do příjemek a výdejek do zásob.
 

Přínosy řešení IMES

Hlavním přínosem byla integrace řešení a zautomatizování klíčových procesů a urychlení agendy hlavně v obdobích kampaní. Tím se dosáhlo úspory mzdové síly na poloviční stav k velikosti firmy. 
Díky systému IMES se také výrazně vylepšil reporting aktuálních výsledků a dohled nad platební morálkou zákazníků. 
 

Technologie a statistika

Informační systém IMES v současné době využívá cca 60 uživatelů na všech stupních struktury společnosti. IMES je provozován na centrálním serveru s 4-jádrovým procesorem Xeon, 8 GB RAM, využívá databázi Microsoft SQL Server 2008 a operační systém Microsoft Windows Server. Stanice jsou klasické, nejčastěji s operačním systémem Windows XP, Vista nebo 7. Vzdálená střediska se připojují terminálovým způsobem. Aktuálně se v IMESu ročně ukládá cca 550.000 záznamů. Veškerá historická data jsou kdykoliv oprávněným uživatelům k dispozici.

Dodavatel IS IMES

Software OK Příbram, s.r.o. je česká softwarová společnost, která se více než 20 let zabývá vývojem a aplikací podnikových  informačních systémů. 
Disponuje rozsáhlou sítí aplikačních pracovníků.    
 
 
Chcete dostávat nejnovější informace z IMES ?
Jednoduše se přihlašte k odběru zadáním Vaší e-mailové adresy a odesláním.
Načítám, prosím vydržte...